Upravit stránku

V průběhu roku 2009 bylo v souladu s plánem technického rozvoje realizováno několik vývojových úkolů, jejichž výsledky jednoznačně zvyšují technické parametry a použitelnost našich servomotorů v jednotlivých aplikacích. Ve srovnání s konkurenčními servomotory bylo u některých typů dosaženo vyšších užitných vlastností v poměru k rozměrům, hmotnosti, způsobu ovládání a v neposlední řadě i ceně.  Konkretizaci je možné shrnout do několika bodů:

- zahájena výroba velkých (MONED) a malých (MOKED) servomotorů s rozhraním „Profibus“,

- bezkontaktní ovládání servomotorů je již součástí volitelné nabídky výbavy,

- pokračování procesu unifikace dílů servomotorů MOK,

- olejová náplň nahrazena plastickým mazivem,

- zvýšen teplotní rozsah použitelnosti servomotorů až do +70°C,

- dokončen vývoj nové řady servomotorů určených pro JE pod obálku, MODACT MOA OC včetně kvalifikačních zkoušek,

- proveden vývoj a výroba vzorků pro odzkoušení čtvrtotáčkových převodovek řady ZP.

  Do oblasti vývoje a výzkumu patří i zmínka o úspěšném zavedení výroby a montáže Rootsových dmychadel, které předcházela nutnost zvládnout všechny technologické procesy spojené s výrobou jednotlivých dílů a montáží celků a  vytvoření podmínek pro zkoušení každého dmychadla, buď ve formě samostatného elementu nebo soustrojí.

    V následujícím období, tedy rok 2010, se bude pokračovat v procesu zlepšování paramentů servomotorů, jejich modernizaci, jejich přizpůsobování novým požadavkům především v oblasti řízení a to vše s cílem dále v co největší možné míře uspokojovat požadavky zákazníků při zachování ohledu na životní prostředí. V oblasti servomotorů lze vývojové úkoly specifikovat následovně:

- pokračovat v doplňování servomotorů elektronickou výbavou,

- rozšířit možnosti elektronické výbavy v souladu s vývojovými trendy a požadavky zákazníků,

- provést vývoj a odzkoušení dálkového ovládání servomotorů včetně možnosti diagnostiky a úpravy parametrů,

- zvýšit teplotní rozsah použití servomotorů na -40°C a v některých případech i na -60°C včetně provedení zkoušek,

- u vyvinutých servomotorů MOKED EEx dokončit zkoušky ve FTZÚ včetně certifikace ATEX,

- pokračovat v unifikaci komponent servomotorů,

- dokončit zkoušky čtvrtotáčkových převodovek typu ZP a zavést je do sériové výroby, tímto se zvýší použitelnost servomotorů v některých aplikacích.

   V oblasti výroby a montáže Rootsových dmychadel bude kladen důraz na zefektivnění procesu výroby a montáže s využitím poznatků z ověřovací série.

Nahoru