Upravit stránku

Příjem a expedice zboží

 • Vstup řidičů a jiných externích osob bude umožněn pouze po změření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem a na nezbytně nutnou dobu pro naložení a vyložení nákladu.
 • Povinností řidičů a jiných externích osob je používat ochrannou roušku a rukavice.
 • Řidiči nevstupují do kanceláře expedice, příjmu zboží a kontroly společnosti. S řidiči a externími bude dokumentace vyřízena mimo kanceláře.
 • Při naměřené teplotě 37,5°C a více nebude řidič nebo externí osoba vpuštěn / vpuštěna do areálu společnosti.
 • Vstupování do budovy společnosti pouze v mimořádných případech a jen na nezbytný čas.
 • Naložení a vyložení nákladu: vozidlo řidič oplachtuje nebo otevře, vyčká na nakládku a vykládku v prostoru řidiče, není-li to možné, řidič musí použít ochrannou roušku a rukavice. Vystupuje pouze na nezbytně nutnou dobu.
 • Zajíždět do prostor expedic lze pouze pokud není možné vykládku a nakládku provést ve venkovních prostorách. Například v případě, že je nutné použít jeřáb či jsou nepříznivé klimatické podmínky. Rozhoduje pracovník expedice nebo příjmu zboží.
 • Opatření se týká všech dodávek do společnosti a ze společnosti, dodávek malých zásilek nevyjímaje.
 • Neparkovat na jiných než k tomu určených místech.
 • Po vyřízení nakládky/vykládky v co nejkratším čase opustit areál společnosti.

Externí návštěvy, dodavatelé služeb (závoz jídla, pošta, apod.)

 • Externí návštěvy jsou povoleny pouze v mimořádných případech, podléhá schválení výkonného ředitele společnosti. Při vstupu musí být změřena teplota a při vyšší teplotě než 37,5°C nebude externí návštěva či dodavatel služeb vpuštěn do společnosti.
 • Povinností externích návštěv a dodavatelů služeb je používat ochrannou roušku a rukavice.
 • Objednávky, dohody se zákazníkem budou realizovány prostřednictvím telefonu a elektronicky – je-li to možné.
 • Vstupování do budovy společnosti pouze v mimořádných případech a jen na nezbytný čas.
 • Je pozastavený nábor nových zaměstnanců (nově nastoupivší dle předchozích dohod musí doložit své aktivity 3 týdny zpět).

Platnost

 • Platí v celém areálu ZPA Pečky, a.s. včetně ubytovny a v MOSTRO a.s.
 • Platí od 19.03.2020 od 0:00 do odvolání.

Opatření budou průběžně aktualizována.

  Nahoru