Upravit stránku

Vysoká péče je věnována kvalitě výroby ve všech jejích fázích, protože právě ona je jedním z klíčových prvků, ovlivňujících úspěch výrobku na trhu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro zavedení systému řízení jakosti do všech činností společnosti. 

Završením této snahy byl úspěšný certifikační audit a získání certifikátu EN ISO 9001 od společnosti TÜV NORD v březnu 1995. V roce 2018 byl úspěšně proveden obnovovací audit a získali jsme certifikát ISO 9001:2015 s platností do 24.9.2024.

Společnost ZPA Pečky, a.s. získala certifikát, kterým osvědčuje, že subjekt prokázal shodu procesu svařování s normou - certifikačním schématem ČSN EN ISO 3834-2:2022 v následujícím rozsahu: Výroba a svařování dílů pro strojírenství, energetiku, dopravní a manipulační techniku. Platnost certifikátu do 19.05.2025.

Certifikáty k servomotorům a další certifikáty naleznete zde.

 


Nahoru