Upravit stránku

Přednosti a výhody servomotorů MODACT

 • PLANETOVÁ PŘEVODOVKA
 • VYSOKÁ PŘESNOST NASTAVENÍ
 • MOŽNOST ELEKTRONICKÉ VÝBAVY 
 • VYSOKÁ ŽIVOTNOST SERVOMOTORU (až 40 let)
 • STAVEBNICOVÁ KONCEPCE
 • SNÍŽENÍ HMOTNOSTI SERVOMOTORŮ POUŽITÍM HLINÍKOVÝCH DÍLŮ
 • NÁHRADA OLEJE PLASTICKÝM MAZIVEM
 • MOŽNOST DODÁVKY ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ PRO PŘÍPADNÝ VÝPADEK NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ (UPS)


Široké využití sortimentu

ZPA Pečky, a.s. vyrábí pod značkou MODACT servomotory, určené k ovládání nejrůznějších druhů armatur jako jsou šoupata, ventily, klapky nebo kulové kohouty a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par.

Velké množství provedení poskytuje široké možnosti aplikací našich servomotorů v řídících a regulačních okruzích technologických procesů.

Výrobní program obsahuje servomotory otočné, jedno i víceotáčkové pro přímou montáž na armaturu nebo servomotory pákové s vypínacími momenty v rozmezí 2,5 - 4000 Nm; servomotory přímočaré s osovými silami od 11,5 do 63 kN.

Naší specialitou jsou servomotory MOA a MOA OC, určené k provozu v extrémních podmínkách jaderných elektráren.


Vlastní vývoj a konstrukční zázemí

Díky stavebnicové koncepci servomotorů MODACT bylo možné zjednodušit a sjednotit řadu prvků různých typů servomotorů a dosáhnout tak jejich dlouhé životnosti a vysoké provozní spolehlivosti. K tomu také přispívá několik unikátních řešení, která vznikla díky vlastní konstrukční a vývojové základně - například řešení planetové převodovky, umožňující ruční ovládání i za chodu elektromotoru, blokování momentových vypínačů, nízká hystereze a nelinearita vysílačů polohy, vysoká přesnost nastavení polohových a momentových vypínačů. Bezpečný provoz našich servomotorů je zajištěn elektrickým krytím IP 55, IP 65 a IP 67.


Kontrola kvality

Vysoká péče je věnována kvalitě výroby ve všech jejích fázích. Tuto skutečnost můžeme nejlépe doložit získáním prestižního certifikátu EN ISO 9001:2008 od společnosti TÜV NORD CERT GmbH. V roce 2012 byl úspěšně proveden obnovovací audit a platnost certifikátu byla prodloužena do roku 2015.


Servis

Na své výrobky a služby poskytujeme záruční i pozáruční servis. 
Nabízíme tyto služby: montáž servomotorů u zákazníka, seřizování, opravy, úpravy, revize, externí údržba. Na základě požadavků trhu jsme vybudovali po území ČR a SR síť servisních organizací, které mají vyškolené pracovníky a zajišťují výše uvedené práce.


Elektronické řízení servomotorů

Nově jsou naše servomotory vybavovány elektronickými obvody s mikroprocesory, které umožňují dosahovat vyšší přesnosti řízení a vyšší spolehlivosti zařízení při menší náročnosti na uvádění do provozu a seřizování. Tyto obvody jsou vybaveny také nepřetržitě pracující autodiagnostikou, usnadňující vyhledávání závad v řídících okruzích. Tyto servomotory mají obchodní označení MODACT CONTROL.


Elektronický snímač a regulátor polohy servomotorů MODACT DMS2

 • elektronický systém absolutního bezkontaktního magnetického snímání polohy a momentu servomotorů.

Hlavní vlastnosti DMS2:

 • Zaručená velká životnost komponentů snímačů, u kterých nedochází k mechanickému opotřebení.
 • Použití absolutních snímačů polohy bez potřeby záložního napájení baterií. 
 • Kompletní řízení chodu servomotoru při dvou a třípolohové regulaci nebo napojení na průmyslovou sběrnici Profibus. 
 • Přehledná signalizace provozních a servisních údajů na znakovém LCD displeji 2x12 znaků. 
 • Autodiagnostika chybových hlášení na LCD displeji, paměť posledních závad a počtu výskytů jednotlivých závad. 
 • Nastavení parametrů pomocí PC programu nebo místního ovládání.


Popis komponent systému

Základní výbava:

Řídicí jednotka je hlavní část systému DMS2 a obsahuje:

 • Mikrokontrolér
 • Snímače polohy 
 • 2 signalizační LED 
 • Konektory pro připojení snímače momentu, desky relé a 2P vstupů, zdrojové desky, komunikačního adaptéru, LCD displeje a místního ovládání Momentová jednotka zajišťuje snímání kroutícího momentu bezkontaktním snímačem.

Zdrojová jednotka obsahuje: 

 • 2 relé pro ovládání elektromotoru, 
 • relé Ready má přepínací kontakt samostatně vyvedený na svorkovnici 
 • signalizační relé 1 - 4 mají vyveden na svorkovnici jeden pól spínacího kontaktu. Druhé póly spínacích kontaktů relé 1 - 4 jsou propojené a vyvedené na svorku COM.

Jednotka umožňuje připojení topného odporu a jeho řízení termostatem. Jednotka ovládá silové spínače elektromotoru (stykače nebo bezkontaktní spínání). K jednotce lze připojit dynamickou brzdu.

Jednotka displeje - dvouřádkový displej, 2x12 alfanumerických znaků. Jednotka tlačítek - snímače tlačítek „otevírej“, „zavírej“, „stop“ a otočného přepínače „místní, dálkové, stop“.

Volitelná výbava (v servomotoru musí být jedna z těchto jednotek):

Jednotka dvoupolohového a třípolohového řízení - umožňuje ovládání servomotoru najetím do poloh „otevřeno“ a „zavřeno“ nebo analogovým signálem 0(4)–20mA. Jednotka připojení Profibus - umožňuje ovládat servomotor průmyslovou sběrnicí Profibus. 
Elektronické řízení DMS2 kontroluje sled a výpadek fází napájecího napětí.


Obecně o sběrnici PROFIBUS DP

Pro výměnu informací mezi automatizačními systémy a připojenými decentralizovanými technologickými přístroji se dnes převážně používají pro komunikační systém sériové průmyslové sběrnice. V mnoha tisících úspěšných aplikací bylo jednoznačně prokázáno, že použitím sběrnicové technologie lze v porovnání se standardním technickým řešením zajistit při kabeláži, uvádění do provozu a údržbě úsporu nákladů ve výši až 40 %. Pro přenos všech důležitých informací jako vstupních a výstupních dat, parametrů a diagnostických údajů pro technologické přístroje stačí pouze dva vodiče. Zatímco v minulosti se často používaly mezi sebou nekompatibilní průmyslové sběrnice různých výrobců, dnes se používají téměř výhradně otevřené, standardizované systémy.

Tím se stává uživatel nezávislým na jednotlivých dodavatelích a může si z široké palety výrobků vybrat ten nejlepší a cenově nejvýhodnější výrobek. PROFIBUS-DP je vedoucí otevřený sběrnicový systém v Evropě, který se úspěšně používá na celém světě. Jeho aplikační oblast zahrnuje výrobní automatizaci, procesní automatizaci a automatizaci budov. PROFIBUS-DP je mezinárodní otevřený standard průmyslové sběrnice, který byl standardizován evropskou normou EN 50 170. Tím jsou investice výrobců a uživatelů optimálně chráněny a nezávislost na výrobcích je plně garantována.

Základní vlastnosti

PROFIBUS-DP určuje technické a funkční vlastnosti sériového sběrnicového systému, který umožňuje distribuované digitální automatizační přístroje navzájem propojit sítí. PROFIBUS-DP rozlišuje hlavní přístroje (Master) a podřízené přístroje (Slave). PROFIBUS-DP je navržen pro rychlou výměnu dat na nejnižší technologické úrovni. Zde komunikují ústřední řídicí stanice jako např. programovatelné automaty (PLC) nebo průmyslové počítače (IPC) přes rychlé, sériové spojení s decentralizovanými technologickými jednotkami jako jsou vstupní/výstupní přístroje, ventily a pohony. Výměna dat s těmito decentralizovanými přístroji probíhá cyklicky. Komunikační funkce, které jsou k tomu zapotřebí, jsou specifikovány základními funkcemi sběrnice PROFIBUS-DP podle evropské normy EN 50 170.

Hlavní přístroje (Master) neboli řídicí stanice určují datový provoz na sběrnici a smějí vysílat zprávy bez vnějšího vyžádání. Hlavní přístroje (řídicí stanice) se v rámci protokolu PROFIBUS také označují jako aktivní účastníci sběrnice.

Podřízené přístroje (Slave) jako např. servomotory jsou periferní přístroje. Typickými podřízenými jednotkami jsou vstupní/výstupní přístroje, ventily, pohony a měřicí převodníky. Nemají žádné oprávnění k přístupu na sběrnici, tzn. že smí přijaté zprávy pouze odsouhlasit nebo na vyžádání hlavního přístroje mu odeslat zprávu. Podřízené přístroje (jednotky) se často také označují jako pasivní účastníci sběrnice.

Základní funkce sběrnice PROFIBUS DP

Řídicí stanice (Master) čte cyklicky vstupní informace od podřízených jednotek (Slaves) a cyklicky zasílá podřízeným jednotkám výstupní informace. Vedle tohoto cyklického přenášení dat o stavu procesu nabízí sběrnice PROFIBUS-DP také výkonné funkce pro diagnostiku a uvedení do provozu. Datový provoz hlídají monitorovací funkce řídicí stanice i podřízené jednotky.

Funkční možnosti

Cyklický přenos uživatelských dat mezi řídicí stanicí (DP-Master) a podřízenými jednotkami (DP-Slaves). Dynamické aktivování a deaktivování jednotlivých podřízených jednotek (DP-Slaves). Zkoušení konfigurace podřízených jednotek (DP-Slaves). Synchronizace vstupů a/nebo výstupů.

Ochranné funkce

 • Všechny zprávy se přenášejí s Hammingovou vzdáleností HD=4.
 • Hlídání odezvy podřízených jednotek (DP-Slaves) (Watchdog).
 • Ochrana přístupu pro vstupy/výstupy podřízených jednotek (DP-Slaves).
 • Monitorování uživatelského datového provozu s nastavitelným intervalem monitorování na řídicí stanici (Master).
 • Nastavitelné bezpečnostní chování


Armatury, převodovky

Možnosti použití našich servomotorů zvyšuje spojení víceotáăkových servomotorů s převodovkami firmy MASTERGEAR. Tam, kde vypínací moment servomotoru již není dostačující, lze takto zvýšit hodnotu vypínacího momentu až na 250 000 Nm u armatur jednootáčkových (klapky, kulové kohouty), do 16 000 Nm u víceotáčkových (šoupátka, ventily). Stejný rozsah momentů lze rovněž pokrýt převodovkami, uzpůsobenými pouze pro ovládání ručním kolem.

Množstvím provedení, robustní konstrukcí a vysoce kvalitním zpracováním vyhovují převodovky MASTERGEAR i těm nejnáročnějším provozním podmínkám. Díky antikoroznímu provedení čistých kovových ploch, povrchové úpravě epoxidovým lakem a použití vícemanžetových těsnění jsou převodovky série „MF“ těsné do IP 67 a dosahují vynikající odolnosti vůči vlivům prostředí. U všech modelů zajišťují axiální jehlová ložiska v kombinaci s jednodílným šnekem a hřídelem šneku nárůst maximálně dosažitelného faktoru a optimální účinnost.

Podle požadavku zákazníka navrhneme optimální řešení velikosti a typu armatury případně i převodovky a to jak z hlediska provozu, tak i ceny. Komplet smontujeme a seřídíme na požadované parametry, takže odpadá zajišťování kompletace a obtížné seřizování v provozních podmínkách staveb apod.


Upozornění

Servomotory expedované zákazníkům obsahují pytlíky se silikagelem pro ochranu vybavení servomotoru před vzdušnou vlhkostí během přepravy.

Před uvedením servomotoru do provozu je nutné zkontrolovat ovládací skříň i svorkovnicovou skříň, zda pytlíky se silikagelem byly odstraněny a pokud ne, odstranit je ze servomotoru a ekologicky zlikvidovat.

Nahoru